English (Agrichn.com)|设为首页

����

生猪| 禽蛋| 水产| 饲料

首页 > 养殖 > 水产 > 水产价格 > 正文

2013年12月4日江苏连云港水产品批发市场水产价格

2013-12-05 09:52:20 来源:江苏苏鲁海水产市场        

江苏省苏鲁海产品综合市场(2013-12-04)
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 南美白对虾 统货 60.00 50.00 40.00
2 带鱼 200克≤鲜条重<350克 16.00 14.00 12.00
3 小黄鱼 鲜条重<100克 22.00 20.00 15.00
4 小黄鱼 150克≤鲜条重<200克 26.00 24.00 17.00
5 银鲳 冻条重≥400克 80.00 70.00 60.00
6 银鲳 250克≤鲜条重<400克 70.00 60.00 50.00
7 银鲳 150克≤鲜条重<250克 60.00 50.00 40.00
8 大黄鱼 300克≤条重<600克 85.00 75.00 65.00
9 海鳗 500克≤条重<1000克 16.00 14.00 12.00
10 黄鲫 统货 10.00 8.00 6.00
11 安康鱼 条重<1500克 17.00 15.00 12.00
12 鱿鱼 统货 14.00 12.00 10.00
13 尖吻鲈 250克≤鲜条重<500克 3.00 3.00 3.00
14 章鱼(长蛸) 只重<150克 28.00 26.00 25.00
15 章鱼(短蛸) 只重≥500克 30.00 28.00 26.00
16 马鲛鱼 500克≤鲜条重<1000克 20.00 18.00 16.00
17 中国对虾 鲜每500克4-6只 90.00 80.00 80.00
18 花蟹 / 30.00 21.00 20.00
19 梭子蟹(母蟹) 只200克以上 120.00 100.00 90.00
20 梭子蟹(母蟹) 只150-200克 110.00 90.00 75.00
21 梭子蟹(公蟹) 只200克以上 100.00 80.00 60.00
22 梭子蟹(公蟹) 只150-200克 80.00 60.00 40.00
23 牡蛎 / 13.00 11.00 10.00
24 扇贝 / 26.00 24.00 16.00
25 毛蚶 / 12.00 10.00 9.00
26 文蛤 / 16.00 12.00 10.00
27 杂色蛤 / 7.00 6.00 5.00
28 青蛤 / 16.00 14.00 12.00
29 螠蛏 / 14.00 11.00 10.00
推荐关注:
* 更多农业财经资讯,关注青麦田微信公众号:qingmt2013
* 每天获得深度农业数据分析,关注青麦田研究微信公众号:qmtyanjiu
关键字:2013年 12月 江苏
更多